Loading...

Đối tác

1. Đối tác trong nước
Trường Đại học Hà Nội
Trường Cao Đẳng Sư phạm Trung ương
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Trường Đại học Thủ Đô
Đại học Sư Phạm
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải phòng
70 trường mầm non và tiểu học công lập tại Thành phố Hà Nội và Hải phòng.
2. Đối tác nước ngoài
Hiệp hội mầm non Quốc tế Mỹ (ACEI)
Hiệp hội mầm non Singapore (AECES)
Hiệp hội mầm non Malaysia (NASCEM)
Trường Đại học Victoria (Úc)
Trường Đại học Hong Kong
Công ty giáo dục Hàn quốc E-future
Các Công ty giáo dục Singapore: Together we Grow, Learning Grid, Playeum, ...
Tổ chức đánh giá và kiểm định ngôn ngữ Cito, Hà Lan