Loading...

Hội Đồng Chuyên môn

· TS. Nguyễn Xuân Vang, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Bộ GD&ĐT.
· TS. Đặng Xuân Thu, Giảng viên trường Đại học La Trobe, Australia.
· PGS.TS. Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện CN bưu chính viễn thông.
· TS. Lưu Phương Lan, Phó Trưởng khoa Sau đại học trường Đại học Hà Nội.
· TS. Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyên Phó trưởng ban thường trực ĐA NNQG 2020.
· Ths. Nguyễn Quốc Hùng, Chuyên gia tiếng Anh, nguyên phó Hiệu trưởng Trường Đại học NN Hà Nội.
· TS. Trần Thị Nga, nguyên Phó hiệu trưởng trường CĐSP Trung Ương.
· Ths. Phạm Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế, trường Đại học Hà Nội.
· Ths. Lương Ngọc Minh, Trưởng phòng Thiết bị và Công nghệ, Đại học Hà Nội.
Enspire còn được tư vấn chuyên môn và hợp tác đào tạo, tập huấn bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo như Giáo Sư David Nunan (Úc), TS. Michael Watts (Anh), TS. Martin Andrew (New Zealand), Ths.Pauline Leonard (Úc), Ths.Richard Kearns (Anh), TS. Christine Chen (Singapore) v.v...