Loading...

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi


TẦM NHÌN
Enspire định hướng phát triển trở thành Tập đoàn Giáo dục và Công nghệ hàng đầu trong khu vực, với triết lý giáo dục phương tây, giá trị phương đông.
SỨ MỆNH
Kiến tạo và cung cấp cho xã hội các sản phẩm hoàn thiện, chất lượng cao phục vụ phát triển và hội nhập của đất nước.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tận tâm, Thấu hiểu, Trách nhiệm và 
Truyền cảm hứng