Loading...

Tiếng Anh chuyên ngành

 

Hiện Enspire đã và đang cung cấp các khóa đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho người lớn ở các cơ quan, doanh nghiệp như:

- Tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng cho các cán bộ ngân hàng

- Tiếng Anh chuyên ngành dược cho giáo viên và sinh viên  trường Cao Đẳng Dược

- Tiếng Anh chuyên ngành nấu ăn cho đầu bếp

Ngoài ra, Enspire có nguồn nhân lực có thể phát triển các khóa đào tạo tiếng Anh chuyên ngành khác theo yêu cầu khách hàng như: Công nghệ thông tin, Tài chính, Luật, ...