Loading...

Tuyển dụng

 

Mục tiêu tuyển dụng của Enspire là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc, đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển lĩnh vực hoạt động. Mỗi vị trí công việc có những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn, có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ luật cao. Cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích công việc, chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo, có năng lực tổ chức, quản lý, lãnh đạo nhóm. 

 

Đối với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe với các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, tư duy logic, phán đoán nhanh nhạy, linh hoạt, tính quyết đoán cao, khả năng phân tích tốt cũng như các yêu cầu đặc thù về trình độ ngoại ngữ, tin học.

 

Enspire chú trọng quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua chính sách đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho CBNV, thông qua hình thức đào tạo nội bộ và sử dụng các chương trình đào tạo từ bên ngoài. Các chương trình đào tạo như: đào tạo chuyên môn, tiếng Anh, dịch vụ khách hàng, các khóa học ngắn ngày để bổ sung kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng cho các phòng ban chuyên môn...