Trung tâm anh ngữ Enspire đã tổ chức hai khóa huấn luyện phương pháp dạy học mới ứng dụng STEAM cho các cán bộ giáo viên mầm non gồm tại 12 quận huyện Hà Nội và 7 trường mầm non chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khóa học diễn ra trong vòng 1 tháng từ giữa tháng 11 đến nửa đầu tháng 12 cụ thể (16/11 – 11/12/2020), thông qua khóa huấn luyện giúp toàn bộ đội ngũ cán bộ giáo viên ở các trường mầm non nâng cao và hiểu rõ những kiến thức, các kỹ năng giảng dạy cần có trong môi trường giảng dạy cho trẻ.

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG ENSPIRE ỨNG DỤNG STEAM CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI HÀ NỘI 1

“Khóa học bồi dưỡng Enspire ứng dụng STEAM cho giáo viên mầm non”

Quy trình và thời gian đào tạo khóa học bồi dưỡng Enspire

Thông qua khóa học bồi dưỡng về ứng dụng phương pháp STEAM vào môi trường học tập mầm non, cán bộ giáo viên được trang bị nhiều kiến thức ” Phương pháp STEAM là gì?”, ” Cách ứng dụng phương pháp dạy học STEAM giúp trẻ nâng cao khả năng Tiếng Anh”.

  • STEAM là một phương pháp giáo dục tiên tiến, tích hợp Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học vào quá trình giảng dạy và hướng dẫn học sinh. Đây là một sự thay đổi so với phương pháp giáo dục truyền thống dựa trên các tiêu chuẩn điểm số để đánh giá, với mục đích giúp học sinh hiểu rõ mối quan hệ giữa các lĩnh vực kiến thức và có thể áp dụng chúng vào thực tiễn.
  • STEAM có ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày và tạo ra nền tảng cho nhiều công việc và ngành nghề vững chắc trên toàn thế giới. Ngoài ra, phương pháp học STEAM có thể giúp trau dồi khả năng giải quyết vấn đề, thúc đẩy tư duy sáng tạo và cải thiện kỹ năng sống.

Nội dung khóa học

  • Đối tượng khóa học: các cán bộ phó hiệu trưởng, giáo viên cốt cán của 12 quận Hà Nội và 7 trường mầm non chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  • Nội dung khóa học: Các bài giảng dạy phong phú gồm hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, kiến tập thực tế tại các nhà trường luôn đan xen trong suốt khóa học. Hệ thống các bài giảng sẽ được giảng viên của khóa học đến từ trường cao đẳng Quốc tế Á Châu – Singapore, với phương pháp giảng dạy linh hoạt, kích thích suy nghĩ, sáng tạo và hoạt động tích cực.
KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG ENSPIRE ỨNG DỤNG STEAM CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI HÀ NỘI 2
Khóa huấn luyện gồm các bài tập thực hành nhóm và hoạt động trò chơi
KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG ENSPIRE ỨNG DỤNG STEAM CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI HÀ NỘI 3
Phương pháp học mới STEAM được thực hành tại các trường mầm non

Với các giáo viên nước ngoài của khóa học STEAM tổ chức bởi Trung tâm anh ngữ Enspire, họ là những giáo viện có sự tìm hiểu, nghiên cứu sâu về chương trình Giáo dục Mầm non Việt Nam, chính vì vậy, sự vận dụng, cách truyền tải, những ví dụ thực tế… gần gũi, dễ hiểu giúp các cán bộ giáo viên mầm non dễ dàng lĩnh hội kiến thức, nâng cao và cải thiện cách giảng dạy.

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG ENSPIRE ỨNG DỤNG STEAM CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI HÀ NỘI 4
Tham gia các trò chơi tư duy

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG ENSPIRE ỨNG DỤNG STEAM CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI HÀ NỘI 5

Kết quả đạt được qua khóa học bồi dưỡng Enspire ứng dụng STEAM cho giáo viên mầm non

Khóa học Enspire ứng dụng STEAM cho giáo viên mầm non đã đào tạo được 250 cán bộ giáo viên hoàn thành xuất sắc khóa học. Khóa học bồi dưỡng Enspire cho phép giáo viên mầm non áp dụng các kiến thức và kỹ năng STEAM vào việc giảng dạy và hỗ trợ sự phát triển của trẻ em và nhằm tăng cường chất lượng giáo dục mầm non và đáp ứng yêu cầu của xã hội trong việc đào tạo nhân lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.